Data protection policy (CAT)

  • Home
  • Data protection policy (CAT)

Els informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/ 679 General de Protecció de Dades, posem a la seva informació la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Narcís Prat Sàbat, amb CIF 40277139 E i domicili a l’Escala, carrer Tramuntana, núm 7-CP 17130. Li informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d’informació.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. Vostè té el dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que varen ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar-ne la limitació del tractament, en aquest cas únicament les conservarem per motius legítims imperiosos, o en el cas d’exercici o defensa de possibles reclamacions.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d’acceptació al final dels formularis.

© Centre Mèdic Doctor Prat