Anàlisis clíniques

Dilluns i dijous

8:30 - 9:30h

Extraccions a domicili

Contacta per més informació

 

Fem analísis clíniques en col·laboració amb Synlab (synlab.es), laboratori de prestigi.

Analítiques
– Sang
– Orina
– Altres anàlisis específiques

© Centre Mèdic Doctor Prat